Kernprestaties

Accelerate to grow

Belangrijkste Prestaties Jaarverslag 2020 Header
Belangrijkste Prestaties Jaarverslag 2020 Header

Sinds de start van het recentste strategische programma in 2019 zijn we een veel gestroomlijnder, sneller en eenvoudiger bedrijf geworden. In 2020 zijn we, zoals gepland, verder gegaan met de uitvoering van onze strategie en hebben we goede prestaties geleverd. We hebben een sterke basis gelegd voor de jaren die voor ons liggen.

20210222 NL Belangrijkste Prestaties Jaarverslag 2020 Mobile Update7
20210222 NL Belangrijkste Prestaties Jaarverslag 2020 Desktop Update7

  1. Op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten.
  2. KPN definieert EBITDA als bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen (incl. waardeverminderingen) van materiële vaste activa en afschrijvingen (incl. waardeverminderingen) van immateriële activa. De geschoonde EBITDA na leases is afgeleid van EBITDA en gecorrigeerd voor herstructureringskosten en eenmalige posten (‘geschoond’) evenals voor leasekosten, inclusief afschrijving van met een gebruiksrecht overeenstemmende activa en rente op leaseverplichtingen (‘na lease’ of ‘AL’). De aansluiting hiertussen staat in bijlage 1.
  3. Vrije kasstroom na leases exclusief dividend Telefónica Deutschland.
  4. Wordt voorgelegd aan de AVA op 14 april 2021.
  5. Netto bedrijfsresultaat minus aanpassingen voor belastingen, gedeeld door het werkzaam vermogen.
  6. Vergelijkbare cijfers zijn gecorrigeerd, aangezien ROCE nu berekend wordt op basis van een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.
  7. Gerebased op de slotkoers van KPN op de laatste handelsdag van het jaar.
  8. Toegenomen door nieuwe propositie van 1Gbps.
  9. Geschatte energiebesparing door klanten door gebruik van onze IT-oplossingen.
  10. Als percentage van breedbandklanten.

Download complete jaarverslag

Integrated Annual Report 2020 Spread navigation / 12 MB Download
Integrated Annual Report 2020 Single navigation / 13 MB Download
KPN Verkort Jaarverslag 2020 / 1 MB Download
Consolidated Financial Statements / 44 KB Download
Social figures / 113 KB Download
Environmental figures / 316 KB Download
GRI index / 1 MB Download

Selecteer de hoofdstukken en bijlagen om te downloaden