Jaarverslag 2020 Nederland in digitale stroomversnelling

Alle hens aan dek

Case: Zorg - OLVG Amsterdam
Case OLVG Header2
Case OLVG Header2
Paul Bresser OLVG

Paul Bresser CMIO OLVG Hospital Amsterdam

“In de eerste week van maart van 2020 overheerste grote frustratie in het OLVG. De aanpak van de corona-uitbraak werd geassocieerd met de pest in de Middeleeuwen: mensen werden opgesloten en elk contact moest vermeden worden. We konden niet anders. We keken naar het ziekenhuis in Den Bosch, waar het praktisch alle hens aan dek was. De stroom patiënten was onbeheersbaar. De vraag rees of nieuwe technologieën ons zouden kunnen helpen om die stroom in goede banen te leiden en instorting van de zorg te voorkomen.

We waren al wel thuis in digitale zorgverlening, zoals apps voor het monitoren en coachen van patiënten met een chronische aandoening. Het gebruik van die app stuitte echter op nogal wat weerstand bij patiënten en zorgverleners. Het contact zou er minder persoonlijk door worden en het opzetten ervan was niet eenvoudig.

In de eerste weken van maart, moesten we een manier vinden om de zorg te kunnen plannen. En zo werd de Coronacheck-app geboren. In plaats dat mensen met klachten uit eigen beweging naar de huisarts of spoedeisende hulp zouden gaan, met alle gevolgen van dien, konden wij hen monitoren en adviseren op basis van de informatie die ze in de app invoerden en zo nodig afspraken inplannen.

Callcenters op diverse locaties in het land werden bemand door soms wel 30 medewerkers. Ze hingen dagen aan de telefoon, voornamelijk om mensen gerust te stellen. Uiteraard betekende dit dat er grote behoefte was aan extra telefoonlijnen. KPN werd voor ons hierdoor onmisbaar.

“De zorgen over digitale zorg zijn grotendeels weggenomen”

Inmiddels heeft de Coronacheck-app een andere vorm gekregen, omdat er nu op veel grotere schaal getest wordt op het coronavirus. Het is bovendien duidelijk dat de zorgen over digitale zorgverlening grotendeels zijn verdwenen, zowel bij patiënten als bij zorgmedewerkers. Het is mooi om te zien dat wij daar een bijdrage aan hebben kunnen leveren.“

Nynke Dijkstra - Research nurse OLVG Hospital Amsterdam
“In eerste instantie waren we met z'n achten bezig met het afhandelen van de meldingen die binnenkwamen via de Coronacheck-app. De bezetting werd al snel uitgebreid. Mensen waren in paniek en wilden weten of ze corona hadden. Dankzij de app hadden ze het gevoel dat er iemand naar hen omkeek, en dat stelde ze gerust.”

Vinood KPN

Vinood Mangroelal EVP KPN Health

“Net voor de eerste lockdown zag KPN Health een gigantische toename in aanvragen. Deze liepen uiteen van de vraag om extra infrastructurele capaciteit en noodvoorzieningen tot het plaatsen van extra mobiele zendmasten. Alles was erop gericht om de zorg draaiende te houden. Voor medewerkers was het een zeer intense periode die soms in een waas voorbij ging. Maar geen moment besloot iemand dat iets wel tot morgen kon wachten.

Op een gegeven moment kregen we de vraag van een ziekenhuisdirectie om videocommunicatie mogelijk te maken op hun Intensive Care-afdeling. Familiebezoek was niet meer toegestaan en met deze technologie konden patiënten toch afscheid nemen van familie. Dat heeft echt grote indruk op ons gemaakt en deed ons nog meer beseffen dat ons werk er echt toe doet. Het inspireert je ook om dingen voor elkaar te krijgen.

“Digitale gezondheidszorg is niet meer weg te denken”

De digitalisering is het afgelopen jaar enorm versneld, vooral omdat het gewoon niet anders kon. Zo is het aantal huisartsen dat gebruik maakt van videoconsulten met zo'n 60% toegenomen, omdat zij behoefte hadden aan een alternatieve manier van communiceren met hun patiënten. Veel van de ontwikkelingen in de digitale gezondheidszorg zullen zeker doorzetten. Ik verwacht zelfs dat ze een nog grotere vlucht gaan nemen.

De toegankelijkheid van de zorg is door corona enorm onder druk komen te staan. Verdergaande digitalisering, behoud van persoonlijk contact, is dan ook van groot belang om de toegankelijkheid te waarborgen. Hoewel dat al de missie van KPN Health was, is dit nu relevanter dan ooit geworden. We zien duidelijke kansen voor het opschalen van voorzieningen zoals videocommunicatie, metingen op afstand en slimme gegevensuitwisseling, zodat bijvoorbeeld bepaalde triages niet twee keer gedaan hoeven te worden. We leren van de crisis en helpen de gezondheidszorg om verder te innoveren.“

Case Novum Header2
Case Novum Header2

Onderwijs

Leerlingen worden zelfstandig en leerkrachten digi-kundig

Lees meer

Download complete jaarverslag

Integrated Annual Report 2020 Spread navigation / 12 MB Download
Integrated Annual Report 2020 Single navigation / 13 MB Download
KPN Verkort Jaarverslag 2020 / 1 MB Download
Consolidated Financial Statements / 44 KB Download
Social figures / 113 KB Download
Environmental figures / 316 KB Download
GRI index / 1 MB Download

Selecteer de hoofdstukken en bijlagen om te downloaden