KPN Jaarverslag 2020

Nederland in digitale stroomversnelling

Afgelopen jaar kan worden beschouwd als een keerpunt in de manier waarop we leven en werken. Meer dan ooit is digitalisering essentieel voor sociale contacten, de wereldeconomie en sectoren zoals de zorg en het onderwijs. KPN heeft de versnelling van deze digitale transformatie in 2020 ondersteund. Ons ultramoderne en toekomstbestendige netwerkontwerp heeft zichzelf bewezen toen de coronamaatregelen vorig jaar tot grote verschuivingen en pieken in de vraag naar data leidden.

We geloven dat verbinding mensen dichter bij elkaar brengt, en verder brengt. We maken nieuwe veilige manieren van werken mogelijk en werken aan eersteklas verbindingen, flexibiliteit en een uitstekende klantervaring - veilig en eenvoudig. Elke dag werken we aan het netwerk van de toekomst, een netwerk van mensen en techniek dat vooruitgang mogelijk maakt.

Teaservideo placeholder
Teaservideo placeholder
Praktijkvoorbeelden

Versnelling in de praktijk

In 2020 kwam Nederland in een digitale stroomversnelling. Wat betekende dit voor onder meer de zorg, het onderwijs, musea en het openbaar vervoer? Creativiteit, inzichten en aanpassingsvermogen zorgden voor versneld doorgevoerde vernieuwingen en andere werkwijzen. Lees er alles over in de 5 interviews.

Introductie door CEO Joost Farwerck

Digitalisering in stroomversnelling

KPN Jaarverslag 2020 Joost Farwerck3

2020 was een buitengewoon jaar. De kortetermijngevolgen van de coronapandemie zijn voor de Nederlandse samenleving enorm geweest. Deze nieuwe realiteit heeft het vitale belang van verbondenheid en een veerkrachtige digitale infrastructuur nog eens benadrukt. Om de effecten van de pandemie op lange termijn aan te pakken, is een inclusieve benadering nodig. Eén die bijdraagt aan het economisch herstel en tegelijkertijd de wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en sociale inclusie aanpakt.

In november 2020 presenteerden we onze ‘Accelerate to grow’ Strategy Update 2021-2023, waarin we een duidelijk groeipad uitzetten naast de versnelde digitalisering van Nederland. Deze strategie steunt op drie pijlers: het benutten en uitbreiden van onze superieure netwerken, een sterker en groeiend klantenbestand en het versimpelen en stroomlijnen van ons bedrijfsmodel.

Digitalisering is een katalysator voor economisch herstel van het land en biedt belangrijke kansen om de huidige maatschappelijke en milieu-uitdagingen aan te pakken. Op dit gebied hebben we enkele belangrijke mijlpalen bereikt en een ambitieuze agenda voor de komende jaren opgesteld.

Glasvezel en 5G zijn de belangrijkste bouwstenen van ons toekomstige netwerk. Die bieden de beste, snelste en meest betrouwbare digitale ervaring. Het maakt nieuwe diensten en toepassingen mogelijk voor bedrijven, sectoren en de samenleving.

In 2021 zullen we een nieuwe stap zetten op onze weg naar groei. De effecten van de COVID-19 pandemie blijven zeker nog merkbaar, maar dit zal niet ten koste gaan van onze creativiteit en flexibiliteit. Als 2020 iets heeft aangetoond, dan is het wel hoe veerkrachtig we zijn.

Wij blijven onze klanten, of het nu bestaande of nieuwe zijn, uitstekende en betrouwbare diensten verlenen als het netwerk van Nederland.

Joost Farwerck
CEO en Voorzitter Raad van Bestuur KPN

Jaaroverzicht

Wat gebeurde er allemaal bij KPN in 2020?

Naar het jaaroverzicht
KPN Jaarverslag 2020 Jaaroverzicht2
Kernprestaties

Accelerate to grow

Sinds de start van het recentste strategische programma in 2019 zijn we een veel gestroomlijnder, sneller en eenvoudiger bedrijf geworden. In 2020 zijn we, zoals gepland, verder gegaan met de uitvoering van onze strategie en hebben we goede prestaties geleverd. We hebben een sterke basis gelegd voor de jaren die voor ons liggen.

KPN Jaarverslag 2020 Belangrijkste prestaties Icoon EBITDA2
Geschoonde EBITDA na leases
We hebben een solide jaar achter de rug en onze financiële doelstellingen behaald.
KPN Jaarverslag 2020 Belangrijkste prestaties Icoon Households2
Netwerkinfrastructuur
We versnelden de uitrol van glasvezel. Meer dan een derde van de Nederlandse huishoudens kan nu aangesloten worden op glasvezel van KPN.
KPN Jaarverslag 2020 Belangrijkste prestaties Icoon Klanttevredenheid2
Klanttevredenheid
De NPS daalde door o.a. toenemend gebruik en stijgende klantverwachtingen. Aanvullende maatregelen zijn genomen om het serviceniveau te verhogen.
Waardecreatiemodel

Waarde leveren op de korte en lange termijn

Bekijk het waardecreatiemodel
KPN Jaarverslag 2020 Waardecreatiemodel Vader met 2 kinderen en een hond in de bakfiets maken een selfie
KPN Jaarverslag 2020 Download Beeld van cover van het jaarverslag 20203
Meer weten?

Download het jaarverslag

Nederland verbonden houden
Teaservideo placeholder

Download complete jaarverslag

Integrated Annual Report 2020 Spread navigation / 12 MB Download
Integrated Annual Report 2020 Single navigation / 13 MB Download
KPN Verkort Jaarverslag 2020 / 1 MB Download
Consolidated Financial Statements / 44 KB Download
Social figures / 113 KB Download
Environmental figures / 316 KB Download
GRI index / 1 MB Download

Selecteer de hoofdstukken en bijlagen om te downloaden

KPN Jaarverslag 2020

Nederland in digitale stroomversnelling