Jaarverslag 2020 Nederland in digitale stroomversnelling

Toegang tot beschikbare vrije bedden met één druk op de knop

Case: Veiligheid - Veiligheidsregio's
Case Veiligheid Header2
Case Veiligheid Header2
Tijs van Lieshout Safety regions

Tijs van Lieshout Chairman of the safety regions

“Als we deze pandemie als scenario hadden bedacht voor een oefening, had niemand het geloofd. Een pandemie uit China, de productie van beschermingsmiddelen die stil komt te liggen, en dan ook nog precies tijdens wintersport en carnaval? Hou op, veel te onrealistisch!

Wij als veiligheidsregio’s staan in het hart van de crisisbeheersing in Nederland. Deze coronapandemie vereiste eendrachtig optreden van de 25 veiligheidsregio’s, samen met het Rijk. Nooit eerder hebben we ons zo verbonden gevoeld. Wat veel tijd heeft gescheeld is dat we de meeste vergaderingen digitaal konden doen. Er komen mensen uit Maastricht, Groningen, Middelburg, om er maar een paar te noemen. Als je wekelijkse vergaderingen hebt is het efficiënter als je niet fysiek bij elkaar hoeft te komen.

Op landelijk niveau hebben we een operationeel centrum ingericht waar we onder andere informatie verzamelen van bijvoorbeeld ziekenhuizen, politie en het ministerie van VWS. Die data verwerken we in geïntegreerde rapportages voor het Rijk en de GGD’s. We willen alleen toegang tot die informatie, we slaan de data niet op. Maar op het moment dat we toegang willen, moeten de data binnen een paar seconden beschikbaar zijn. Op die manier kun je in een eerder stadium zicht krijgen op risico’s en het beleid aanpassen.

“We droomden al jaren van zo’n platform“

We droomden al jaren van zo’n platform maar die ontwikkeling is nu in een stroomversnelling gekomen. Alle neuzen stonden dezelfde kant op: de middelen en de aandacht ervoor waren binnen handbereik. Zonder de pandemie hadden we dit nooit zo snel voor elkaar gekregen. Of het nou een voedsel-, water-, of ander soort crisis is: er komt een volgende crisis. En daar zijn we met dit platform beter op voorbereid. KPN zal hierin naar mijn mening een strategische partner zijn, die helpt bij het verder ontwikkelen en adviseert over onze informatiepositie.“

Eric Lakenman - Chairman BOA Bond
“In het begin van de pandemie veranderden de maatregelen snel, en ze verschilden ook nog eens per regio. Dat maakte handhaving lastig. Gelukkig zijn BOA’s gewend om vooral sociaal te handhaven: eerst ga je het gesprek aan. Bekeuren doe je pas als niks anders werkt. En dan zie je dat maar 5% van de mensen de regels willens en wetens overtreedt.”

Anja KPN

Anja de Vos-Biemans KPN Regional Director, Southern Netherlands

“Een veiligheidsregio kenmerkt zich door de nauwe samenwerking tussen hulpverleningsdiensten, overheden, bedrijven en burgers. In 2020 werd die samenwerking flink op de proef gesteld. Het bleek maar weer eens dat een robuust ICT-netwerk hier een essentiële rol in speelt. Onze klanten en de 25 veiligheidsregio’s rekenen en vertrouwen dan ook op ons.

Door de pandemie nam voor iedereen de druk toe om versneld te digitaliseren. Ook vanuit de veiligheidsregio’s kregen we daardoor enorm veel vragen op ons af. Er moest snel geschakeld worden en gelukkig zijn we daartoe uitstekend in staat. Want we hebben niet alleen een technisch netwerk, maar vooral ook een menselijk netwerk, gericht op het oplossen van problemen.

“Digitale veiligheid is voorwaardelijk”

De regiodirecteuren van KPN fungeren in crisistijd veelal als voorportaal. We werden afgelopen jaar volop direct gevonden door de top van Nederlandse bedrijven en overheden om brandjes mede te blussen. Denk bijvoorbeeld aan de toename van het aantal hacks. Korte lijnen zijn dan extra belangrijk, want als er crisis uitbreekt dan moet je veelal nog een stap extra doen en boven de huidige procedures en oplossingen uitstijgen.

De coronacrisis heeft enorm geholpen bij het bewustzijn over de kwetsbaarheid van digitalisering. Nu zoveel mensen in Nederland thuiswerken hebben we allemaal het belang van digitalisering aan den lijve ondervonden en hoe kwetsbaar het kan zijn. De volgende stap is dat we met z’n allen ook optimaal gaan thuiswerken. Digitale veiligheid is daarbij absoluut een voorwaarde.

Met name bij MKB-bedrijven die tussen de 10 en 50 medewerkers hebben, is nog een wereld te winnen. Dit is één van de zwaarst getroffen sectoren en veel MKB's proberen het hoofd boven water te houden. Voor deze bedrijven heeft veiligheid vaak nog niet de hoogste prioriteit. Met KPN EEN, onze dienstverlening voor het MKB, kunnen we een uitkomst bieden. KPN EEN MKB levert niet alleen verbindingen die goed en snel zijn, maar ook verbindingen die veilig voor alles wat er overheen gaat.”

Download complete jaarverslag

Integrated Annual Report 2020 Spread navigation / 12 MB Download
Integrated Annual Report 2020 Single navigation / 13 MB Download
KPN Verkort Jaarverslag 2020 / 1 MB Download
Consolidated Financial Statements / 44 KB Download
Social figures / 113 KB Download
Environmental figures / 316 KB Download
GRI index / 1 MB Download

Selecteer de hoofdstukken en bijlagen om te downloaden